Den amerikanske tørstslukker, der foranledigede meget tale om minibryggerier in the US. Læs mere om den i teksten!