Bogen

Bogen

Mange gæster taler om bogen om Jernbanecafeen og mener som oftest det A5-ringbind, som ligger på alle værtshusets borde. Ringbindet er inddelt i 7 afsnit, som du ser til højre. Værtshusets husorden er gengivet på side 4 i afsnittet om gæsterne. Jernbanecafeens rygepolitik ser du på sidste sider under “Hørt og set”.

I mine øjne findes der to rigtige bøger om Jernbanecafeen, som visse gæster med ret omtaler som “hæfter om Jernbanecafeen”. Bøgerne er udgivet i henholdsvis 2002 og 2010. Redaktøren af begge bøger er journalisten Jöran Svahnström. Som navnet antyder, er han svensk og har derfor en vis distance for at kunne observere det mest indlysende. Den første bog “Sidder på et værtshus…” er udsolgt, hvorimod “Jernbanecafeen – i hjertet af Vesterbro” fortsat kan købes.

A5-HyggeBogen

Jernbanecafeen – i hjertet…

2010_small

Sidder på et værtshus…

2002_small